Изображение

Описание

1 Тапа вътрешна квадратна

Модел ТКВ 15x15

Тапа вътрешна квадратна, 15x15 мм

2 Тапа вътрешна квадратна

Модел ТКВ 20x20

Тапа вътрешна квадратна, 20x20 мм

3 Тапа вътрешна квадратна

Модел ТКВ 30x30

Тапа вътрешна квадратна, 30x30 мм

4 Тапа вътрешна квадратна

Модел ТКВ 40x40

Тапа вътрешна квадратна, 40x40 мм

5 Тапа вътрешна правоъгълна

Модел ТПВ 60x40

Тапа вътрешна правоъгълна, 60x40 мм

6 Тапа вътрешна квадратна декоративна - пика

Модел ТКВ 20x20

Тапа вътрешна квадратна декоративна - пика, 20x20 мм

7 Свързващ елемент оградна мрежа (пано) към кол

Модел СЕ4

Свързващ елемент оградна мрежа (пано) към кол. Диаметър на мрежата до 4 мм